Hedefler
23 Ekim 20191) Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilerek yaşam kalitesini artırmak vb. konular için sosyal hizmet uzmanları ve diğer bazı kurumlarla daha etkin çalışılması,

2) Hasta ve yakınlarının hastalarının sahip olduğu hastalıkları hakkında daha etkin eğitimler verilerek; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenilmesi,

3) Birimde çalışan sağlık personelinin evde bakım hizmetleri konusunda eğitim ve sertifika almalarını sağlamak

4) Web sayfası oluşturmak ve online ön başvuru almak

5) Dijital ortamda hizmet vermek

6) Eğitim videoları hazırlamak, Eğitim odası düzenlemek, personel ve hasta/hasta yakınlarına daha fazla eğitim faaliyetleri düzenlemek

7) Evde sağlık hizmeti alan hastalar için gerekli görülen tıbbı cihazlar yönünden bir depo uluşturularak bu konu hakkında daha efektif hizmet vermek

8) Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist ve Sosyal çalışmacılardan oluşan heyetler oluşturularak hastalara daha konforlu hizmet sunmak ve bu heyet tarafından elde edilen veriler çerçevesinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar planlamak 

9) Sağlık kurulu raporlarının çıkarılması için ön görülen heyetler oluşturularak hastaların heyetlerinin ev ortamında değerlendirilmesi,

10) Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği sertifika programını başlatmak

11) Evde sağlık ve bakım rehberi yayınlamak


1) Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilerek yaşam kalitesini artırmak vb. konular için sosyal hizmet uzmanları ve diğer bazı kurumlarla daha etkin çalışılması,

2) Hasta ve yakınlarının hastalarının sahip olduğu hastalıkları hakkında daha etkin eğitimler verilerek; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenilmesi,

3) Birimde çalışan sağlık personelinin evde bakım hizmetleri konusunda eğitim ve sertifika almalarını sağlamak

4) Web sayfası oluşturmak ve online ön başvuru almak

5) Dijital ortamda hizmet vermek

6) Eğitim videoları hazırlamak, Eğitim odası düzenlemek, personel ve hasta/hasta yakınlarına daha fazla eğitim faaliyetleri düzenlemek

7) Evde sağlık hizmeti alan hastalar için gerekli görülen tıbbı cihazlar yönünden bir depo uluşturularak bu konu hakkında daha efektif hizmet vermek

8) Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist ve Sosyal çalışmacılardan oluşan heyetler oluşturularak hastalara daha konforlu hizmet sunmak ve bu heyet tarafından elde edilen veriler çerçevesinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar planlamak 

9) Sağlık kurulu raporlarının çıkarılması için ön görülen heyetler oluşturularak hastaların heyetlerinin ev ortamında değerlendirilmesi,

10) Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği sertifika programını başlatmak

11) Evde sağlık ve bakım rehberi yayınlamak


1) Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilerek yaşam kalitesini artırmak vb. konular için sosyal hizmet uzmanları ve diğer bazı kurumlarla daha etkin çalışılması,

2) Hasta ve yakınlarının hastalarının sahip olduğu hastalıkları hakkında daha etkin eğitimler verilerek; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenilmesi,

3) Birimde çalışan sağlık personelinin evde bakım hizmetleri konusunda eğitim ve sertifika almalarını sağlamak

4) Web sayfası oluşturmak ve online ön başvuru almak

5) Dijital ortamda hizmet vermek

6) Eğitim videoları hazırlamak, Eğitim odası düzenlemek, personel ve hasta/hasta yakınlarına daha fazla eğitim faaliyetleri düzenlemek

7) Evde sağlık hizmeti alan hastalar için gerekli görülen tıbbı cihazlar yönünden bir depo uluşturularak bu konu hakkında daha efektif hizmet vermek

8) Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist ve Sosyal çalışmacılardan oluşan heyetler oluşturularak hastalara daha konforlu hizmet sunmak ve bu heyet tarafından elde edilen veriler çerçevesinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar planlamak 

9) Sağlık kurulu raporlarının çıkarılması için ön görülen heyetler oluşturularak hastaların heyetlerinin ev ortamında değerlendirilmesi,

10) Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği sertifika programını başlatmak

11) Evde sağlık ve bakım rehberi yayınlamak