Klinik Hakkında
12 Mart 2024

Bölüm Hakkında

 

Üroloji, her iki cinsiyet ve her yaş grubunda idrar yollarını, erkeklerde ise üreme sistemini inceleyen tıbbi bölümdür. Cerrahi uzmanlık olarak da bilinen üroloji bölümü, iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ve onkoloji bölümleri ile birlikte sağlık hizmeti vermektedir.

 

Ürolog nedir?

Kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda görülen idrar yolları ve üriner sistem ile ilgilenen üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlara ürolog denilmektedir

Üroloji hangi organları ilgilendirir?

Üroloji Bölümü’nde idrar yollarını oluşturan böbrek, üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalları), mesane (idrar torbası) ve üretra (mesaneden vücut dışarısına idrarın taşındığı kanal) ile erkek üreme sistemini oluşturan testis, penis, skrotum ve prostat organları ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilir. Üroloji bölümünde, alanında uzman hekimler tarafından teşhis edilen hastalıklar, uygun medikal ve modern cerrahi ekipmanlardan yararlanılarak başarılı bir şekilde ilaç ve cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Memorial Sağlık Grubu Üroloji Bölümleri, ürolojik hastalıklar ve problemlerin tanı tedavisinde deneyimli uzmanları, modern teknolojileri ve multidisipliner yaklaşımları ile hizmet vermektedir.

Üroloji erkeklerde neye bakar?

Üroloji Bölümü erkeklerde; böbrek, mesane, üreter, üretra, testis, penis, skrotum ve prostat kanserleri ve hastalıklarının yanı sıra erektil disfonksiyon, erkek kısırlığı, vazektomi, düşük testesteron, aşırı aktif mesane, pelvik ağrısı, idrar kaçırma gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır. Özellikle prostat ameliyatı sonrası görülen idrar kaçırma durumlarında askı cerrahileri ve yapay idrar kelepçesi (artifisyel üriner sfinkter) kliniğimizde uygulanmaktadır.

Üroloji kadınlarda neye bakar?

Üroloji Bölümü kadınlarda; idrar yapma bozuklukları, idrar kaçırma problemleri, pelvik taban kaslarındaki yetmezlikle birlikte özellikle organ sarkma problemleri ile nörolojik hastalıklarla beraber görülebilen mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları gibi sorunların tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır.  Ürodinamik inceleme, basınç-akım çalışması, mesaneye botoks uygulaması gibi işlemler bu alanda yer almaktadır. Hastalarda  (Mesane-idrar yapma bozukluklarında (idrar yapamama, idrar kaçırma, aşırı aktif mesane, ağrılı mesane sendromu) mesane pili (sakral nöromodülasyon) yüksek başarı ile uygulanan işlemlerdendir.

Üroloji çocuklarda neye bakar?

Çocuklarda görülen üroloji alanına giren hastalıkların tedavileri, yetişkinlerden farklı teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Özellikle çocukluk çağında bulunanların ürolojik problemleri ile ilgilenen çocuk ürolojisi; sünnet, hipospadias, inmemiş testis,  böbrek taşı, mesane taşı, tümör ve enfeksiyonları ile işeme bozuklukları, böbrek çıkış darlıkları vezikoüreteral reflü gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Ürolojik testler ve cerrahi girişimler nelerdir?

HoLEP ( Holmium Lazer)

Kapalı bir prostat ameliyatı yöntemi olan HoLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate), lazer yardımıyla büyümüş olan prostat iç dokusunun (adenom) kapsülünden ayrılarak çıkarılmaktadır. İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) yaşla birlikte büyüyen prostatın etrafını sardığı mesanenin (idrar torbası) çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumudur. HoLEP yöntemi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılır. Bu yöntem tüm boyutlardaki prostat büyümelerinin tedavisinde oldukça etkin bir şekilde kullanılır. Özellikle 80 gram ve üzeri boyuttaki prostatlarda diğer kapalı prostat ameliyatı yöntemlerinin etkinliği düşük olduğu için, HoLEP yöntemi daha fazla tercih edilir.

Thulep (Thulium Lazer)

Thulium lazer sistemi tıpta lazer teknolojisinde ulaşılan en üst noktadır. Bu lazer sistemi ile kanamaya en yatkın dokular kanamasız bir şekilde kesilebilir, dokular buharlaştırılabilir. Tüm bunları yaparken çevre dokuya 0.1 mm’ den az bir alanda zarar verir. Bu güvenlik sınırı diğer lazerlerle karşılaştırıldığında en iyisidir.

Erkeklerde ilerleyen yaşlarda görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olan iyi huylu prostat büyümesi, en güncel ve en ileri lazer ameliyatı olan ThuLEP ile konforlu bir şekilde ThuLEP yöntemiyle başarıyla tedavi edilmektedir. Prostat büyümesi ve tedavi seçenekleri hem prostat boyutuna hem de hastanın şikâyet derecesine göre belirlenir. Thulium Lazer yöntemi ile prostatı ne kadar büyük olursa olsun hastalar ThuLEP yöntemi ile endoskopik olarak tedavi edilebilmekte ve hastaların sondası 48 saat içinde alınarak hastalar sondasız olarak evine gönderilmektedir.

Thulium lazerin diğer bir kullanım alanı yüzeyel mesane kanseri ve üreter kanserlerinin tedavisidir. Mesane kanserleri Thulium lazer ile en blok kesilerek optimal bir patolojik değerlendirme ve doğru bir tedavi planlaması yapılır.

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, ürolojide en çok  operasyonlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte böbrek, mesane, testis kanserleri, iyi huylu prostat büyümesi, böbrek üstü bezi tümörleri ile idrar kaçırma ve böbrek çıkışının darlığı (UPJ darlığı) durumlarında kullanılan ve başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan robotik cerrahi, hastaya önemli avantajlar sağlamaktadır. Robotik cerrahi ile yapılan prostat kanseri ameliyatlarında penise giden sertleşme sinirleri ile idrar tutma kasları daha iyi korunabilmekte ve ameliyat sonrasında hastanın idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı riski de en aza indirilmektedir. Bununla birlikte “da Vinci” tekniği ile gerçekleştirilen böbrek tümörü ameliyatlarında kanser kontrolü en iyi şekilde sağlanıp, yalnızca tümör dokusu çıkarılabilmektedir. Testis kanserinde de kullanılabilen robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat tamamen kapalı olarak birkaç delikten yapılmakta ve açık cerrahide uygulanan büyük kesiler yerini 4 adet milimetrik kesiye bırakmaktadır. Mesane kanserinde kullanılan robotik cerrahi teknolojisi ile ameliyat tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmekte ve bağırsaktan yapay mesane yapımı da dahil olmak üzere bütün ameliyat süreci robotik olarak tamamlanmaktadır. Tümüyle robota bağlı bir cerrahi uygulama olmayan robotik cerrahi tekniğinin başarısında, operasyonu yapan cerrahi ekibin tecrübesi en önemli faktör olmaktadır. Hastanemizde son model da Vinci Xi model robotik cerrahi sistemi bulunmaktadır.

HIFU

Ürolojide özellikle prostat kanserlerinin fokal tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Prostat kanseri olan erkeklerin prostatı tümden çıkarıldığında bu hastalar ameliyat sonrası idrar kaçırma, sertleşme bozukluğu ve kuru boşalma gibi yan etkilere maruz kalabilir. Prostatın hepsinin çıkarılması yerine sadece kanserli alanların olduğu alanlar HIFU yöntemi ile yok edilebilir. HIFU yönteminde yoğunlaştırılmış ultrason dalgaları kullanılır. İşlem ameliyathanede anestezi altında yapılır. Bu işlemde kanama riski yoktur. Her prostat kanserli hasta bu yöntem için uygun değildir. Kişide prostat kanseri varsa ve minimal invaziv bir tedavi yöntemi arıyorsa  bu konuda mutlaka doktoruna danışmalıdır.   

Üroloji tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Üroloji hastalıklarında sıklıkla karşımıza çıkan tanı ve tedavi yöntemlerimiz şu şekilde sıralanabilir:

PSA Testi

Prostat Spesifik Antijen (PSA), prostat tarafından üretilen, meni (semenin) kıvamını düzenleyen bir enzimdir.  Bu enzimin bir kısmı kanda dolaşabilmektedir. İyi huylu prostat büyümesinde prostat büyüdükçe PSA’nın kandaki değeri belli bir oranda artar. Prostat kanseri, prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü, idrar yolu ameliyatları (TUR), ejakülasyon, İdrar retansiyonu (glob vezikal), Prostat Masajı gibi durumlarda anormal PSA artışları görülür.

Prostat Sağlık İndeksi

Özellikle agresif prostat kanserli hastaları erken dönemde yakalamak için kullanılan bir kan testidir. Kandan bakılan prostat kanseri markerları arasında duyarlılığı en yüksek olan testtir.

Genetik Testler

Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavi planlamasında genetik testlerin rolü ve önemi giderek artmaktadır. Hastalarda prostat kanseri riskini belirlemek, yüksek riskli hastaları daha yakın takibe almak, erken dönemde yakalanmış prostat kanseri hastalarına tedavi yöntemine karar vermek için kullanılmaktadır. Yine tüp bebek yöntemleri öncesi genetik testlerden rutin olarak yararlanılmaktadır.

Emar – MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (EMAR –MR), radyo dalgalarından yararlanılarak büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü bir manyetik alan içerisinde belli anatomik yapıları, diğer yapılardan kesin olarak ayırt etmek, hastalıklı dokuları belirlemek ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir. Özellikle hastanemizde bulunan son teknoloji 3 Tesla ve 1.5 Tesla MR cihazları ile ürolojik hastalıkların tanısında ve tedavi öncesi planlamalarda bu teknikten faydalanılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT), özel röntgen ışını kullanılarak vücut içerisindeki alanların detaylı olarak resimlerini ve taramalarını oluşturmak için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) tekniği, erkek üreme organlarına ilişkin tümörlerin ve bu organlara bağlı olarak oluşan travmaların incelenmesi, taş hastalığının teşhisi ve taş tiplerinin belirlenmesi için Üroloji birimlerinin en çok kullandığı bir teknik olarak bilinmektedir.

Ultrason

Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgalarından yararlanılarak uygulanan bir görüntüleme tekniğidir. Üroloji birimlerinde prostat büyümesi, prostat bezine bağlı olarak oluşan kanser ve üriner sisteme ilişkin olarak her türlü hastalığın incelenmesi için tercih edilmektedir. Radyasyonsuz bir yöntem olduğu için genellikle başlangıç incelemesi için kullanılır. Ultrasonu yapan kişinin deneyimi çok önemli olduğu için mutlaka deneyimli radyologlar tarafından yapılmalıdır. 

Ürodinami Testi

İdrar yapma ve depolama işlevlerinde önemli rol oynayan organların bozukluklarını araştıran testlerin genel adı ürodinami olarak açıklanmaktadır. Ürodinami testi, vücutta herhangi bir kesi yapılmadan acısız bir şekilde idrar kanalından mesane ve makattan yerleştirilen iki adet basınç ölçer ince kateter ile yapılan dinamik bir testtir. Bu işlem sırasında mesane ile çevre kasların tüm hareketleri kaydedilip incelenir ve tüm bu veriler dikkate alınarak tanı konulur.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

Voiding sistoüretrografi, halk arasında sondalı film olarak da nitelendirilebilir. Üroloji biriminde idrarın, idrar kanallarından böbreğe doğru kaçması durumlarında yararlanılır.

Sistoskopi

İdrar torbasının içini incelememizi sağlayan endoskopik tanı yöntemidir. Ucunda kamera sistemi olan sonda yumuşaklığında kıvrılabilir fleksible sistoskop dediğimiz bir alet ile lokal anestezi ile poliklinik şartlarında yapılan bir incelemedir. İşeme kanalı ve mesane içindeki hastalıkları, mesane kanserlerini, idrar yolu darlıklarının tanısını koymamıza yardımcı olan bir yöntemdir. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamak için hastanemizde sistoskopi işlemleri görüntüsü çok net olan dijital aletler kullanılarak yapılmaktadır. Opsiyonel olarak isteyen hastalara sedasyon altında da yapılabilmektedir.

Prostat Biyopsisi

Prostat biyopsisi, özel bir iğne kullanılarak prostattan parça alma işlemidir. Prostat kanseri tanısı prostat biyopsisi ile belirlenmektedir. Prostattan alınan biyopsi özel boyalarla işlem geçirdikten sonra mikroskop altında incelenir. Bu işlemden sonra patoloji uzmanı, hastanın prostat kanseri olup olmadığını rapor eder. Hastanemizde tüm prostat biyopsi işlemleri sedasyon altında, işleme radyoloji ve üroloji hocalarının birlikte katılımı ile üst düzey MR füzyon cihazı (Uronav) kullanılarak MR füzyon prostat biyopsisi şeklinde yapılır. Hastanemizde perineal yolla prostat biyopsisi işlemleri yapılabilmektedir.

İmmünoterapi

Bağışıklık sistemini yeniden inşa ederek vücudun kanser hücrelerine karşı kendi başına yenmesini sağlayan yeni nesil tedavi yaklaşımı olarak bilinmektedir. İmmünoterapi, kansere yönelik kullanılan kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilere göre daha az yan etki göstermektedir. Üroloji hastalıklarına bağlı olarak oluşan kanser türlerine karşı İmmünoterapi tedavisi uygulanabilmektedir.

Kapalı Cerrahi ve Robotik Cerrahi Başarıyla Uygulanıyor

Üroloji Bölümü’nün androloji, kadın ürolojisi, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji, rekonstrüktif üroloji, endoüroloji, üroonkoloji ve  olarak birçok alt branşı bulunmaktadır. Hastanelerimizde tüm ürolojik alt branşların tanı ve tedavi yöntemleri, tıp alanındaki dünyadaki standartlarına göre son güncel yaklaşımlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Üroloji alanındaki cerrahi girişimlerin artık neredeyse tamamı kapalı cerrahi (laparoskopi, endoskopi) ve robotik cerrahi ile uygulanmaktadır. Robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri ürolojidir. Günümüz teknoloji çağında lazer enerjisi birçok tıp branşında aktif olarak kullanılmakta, ürolojide de birçok tedavide lazer enerjileri üroloji kliniklerimizde uygulanmaktadır. Kurumumuzda ürolojinin tüm alt branşlarıyla ilgilenen konularında yüksek tecrübeli uzman hekimlerimiz bulunurken, bu alt branşlar ve ilgilendikleri konular şöyle sıralanmaktadır:

Androloji

Erkek cinsel fonksiyon problemleri, infertilite (kısırlık) ve yardımcı üreme tedavilerini kapsamaktadır. Doğuştan penis eğrilikleri, Peyronie hastalığı, penisin doğuştan ve sünnet gibi işlemler sonrası olan kozmetik bozukluklarının tedavisi, sertleşme problemlerinde penis içi enjeksiyon ve penis protezi (mutluluk çubuğu) uygulamaları, penis büyütme-kalınlaştırma ve skrotum gençleştirme gibi erkek genital estetik uygulamaları, erkek infertilitesinde önemli bir sebep olan varikosel hastalığının tedavisinde mikrocerrahi yöntem, azospermi (menide hiç sperm olmaması) durumlarında testisten sperm elde etmek için MikroTESE ve TESA işlemleri, prematür ejekülasyon (erken boşalma), azalmış cinsel istek, erkek doğum kontrol yöntemi (vazektomi) ve genital siğil (kondilom) tedavileri yüksek başarı oranları ile uygulanmaktadır. Penisin kan akımını iyileştiren, kronik prostatit olgularında şikayetleri azaltan ve Peyronie hastalığı gibi penisin enflamatuar durumlarında ESWT (vücut dışı şok dalga tedavisi) kliniğimizde uygulanmaktadır.

Kadın Ürolojisi, Fonksiyonel Üroloji, Nöroüroloji

Rekonstrüktif Üroloji

Erkekte ve kadında görülen üretra darlıklarının kesin tedavisi olan açık ameliyatlar (üretroplasti), mesane, idrar yolları ve komşu organlar arasında gelişen fistüllerin cerrahi tedavisi, böbrek çıkışı ve üreter darlıklarının tedavisi, mesane genişletme (augmentasyon) ameliyatı, penis eğriliği, penis uzatma, penis ve skrotum estetiği ameliyatları uygulanabilmektedir. Travma sonrası idrar yollarında gelişen tüm hastalıklara (darlıklar, yaralanmalar) yönelik düzeltici ameliyatlar ve fizyoterapi süreç planlamaları yapılmaktadır. Prostat ameliyatları sonrası oluşan mesane boyun darlıkları robotik cerrahi ile düzeltilebilmektedir. 

Endoüroloji

Endoüroloji her iki cinsiyette temelde üriner sistem taş hastalıkları, üriner sistem tümörlerinin minimal invaziv (laparoskopi, robotik cerrahi, endoskopi) yaklaşımlarla tanı ve tedavilerinin yapıldığı alandır. İdrar yolları darlıklarının tanı ve tedavileri ile rekonstrüksiyonunda açık cerrahinin yerini tamamen almıştır. Günümüzde lazer teknolojisi kullanımıyla iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde prostat boyutundan bağımsız olarak tamamen kapalı endoskopik yöntemler tercih edilmektedir. İyi huylu prostat büyümesinde  ile Thulep ameliyatı ve bu durumun cinsel sağlık üzerine etkileri yüksek başarı ile en sık uygulanan tedavilerdendir. Hastanemizde Bipolar TUR ve TUR Plasmakinetik sistemleri bulunmaktadır. 40 gramdan küçük iyi huylu prostat büyümesi olan hastalara uygulanabilmektedir.

Taş hastalıklarının temel tedavileri olan üreterenoskopi, retrograd intrarenal cerrahi (RIRS), perkütan nefrolitotomi holmium lazer ile modern teknoloji eşliğinde kapalı yöntemlerle uygulanabilmektedir. Ayrıca taş hastalıkları tedavisinde uygulanan vücut dışı şok dalga tedavisi (ESWL) ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Böbrek ve idrar kanallarının içindeki küçük boyutlu tümörler de endoskopik lazer ablasyon tedavileri ile yok edilebilmektedir. Tüm bu güncel tedaviler uzman hekimlerimizce kurumumuzda uygulanmaktadır.

Üroonkoloji

Mesane, prostat, böbrek ve testis tümörleri gibi tüm ürolojik kanserlerin tanı ve tedavileri gerektiğinde üroonkoloji bölümümüzün hekimlerinin de ortak tedavileri ile modern tıbbın yüksek standartlarında gerçekleştirilmektedir. Üroonkoloji ameliyatlarının %99’u üroloji ölümlerimizde robotik cerrahi, laparoskopik cerrahi veya endoskopik cerrahiler ile yapılmaktadır.

Mesane Kanseri

 sıklıkla idrarda ağrısız, pıhtılı kanama şeklinde bulgu verir. Yine idrar yaparken zorlanma ve yanma şeklinde şikayetler de görülebilir. Özellikle sigara kullanan bireyler en yüksek risk altında olup, erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülmektedir. Mesanenin endoskopik olarak kamera ile değerlendirilmesi, şüpheli görünen alanlardan veya bu işlem sırasında rastlanan tümöral oluşumlardan örnek alınarak TUR-MT (mesanenin transüretral rezeksiyonu) operasyonu ile patolojik değerlendirme sağlanır. Esas takip ve tedavi bu patoloji sonucuna bağlıdır. Hastanemizde gözle görülemeyen mesane kanserlerinin saptanmasında SPIES adlı sistemler kullanılmakta, mesane kanserlerinin Thulium lazer ile en blok rezeksiyonları yapılarak daha optimal bir patolojik evreleme yapılmaktadır. Patoloji sonucuna bağlı olarak mesane içerisine ilaç uygulamaları, radikal sistektomi (mesanenin tamamının alınması) veya kemoterapi-radyoterapi tedavileri medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi hekimlerimizle ortak planlanmaktadır. Günümüzde radikal sistektomi operasyonu ve yapay mesane yapılması vakanın özelliğine göre açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi ile yapılabilmektedir. Robotik cerrahi ile yapılan yapay mesane kanseri ameliyatlarında kanama olmaz ve hastaların hastanede kalma süresi daha kısadır.

Prostat Kanseri

Birçok risk faktörü olmakla beraber temel olarak erkeklerde var olan prostat bezinin yaşlanmayla beraber erkeklik hormonu (testosteron) maruziyetine bağlı gelişirler. Ailede prostat kanseri öyküsü var ise 45 yaş, yok ise 50 yaş üzerinde her erkeğin yıllık muayene ve kanda PSA testi yaptırması önerilir. Şüpheli olgularda prostat sağlık indeksi, multiparametrik prostat MR ve ileri genetik incelemeler yapılmaktadır. Biyopsi kararı verilen hastalar için sedasyon altında rektal yolla veya perineal olarak MRG-USG (Manyetik rezonans görüntüleme-ultrason) füzyon biyopsi işlemi yapılmaktadır. Kliniğimizde rutin uygulanan bu yöntem sayesinde ultrason eşliğinde saptanamayan kanserler MR yardımı ile görünür hale gelir ve şüpheli görüntülerin hedeflenerek örneklenmesine imkan tanır. lerinde günümüzde yine cerrahi tedavi robotik prostatektomi ile uygulanmaktadır. Hastalığın risk faktörleri göz önünde bulundurularak beraberinde pelvik lenf nodu diseksiyonu ve patoloji sonucuna göre ek tedavilerin gerekliliği üroloji hekiminizce kararlaştırılır. Ameliyatın yan etkilerinden korunmak isteyen (örneğin kuru boşalma) hastalar için; eğer kanser agresifliği ve yaygınlığı da izin veriyorsa; prostatı almadan sadece kanserli alanların yok edildiği HIFU gibi fokal tedavileri uygulanabilmektedir.

Böbrek Kanseri

Eski zamanlarda böbrek tümörleri ileri evrelerde yan ağrısı, idrarda kan olması ve ele gelen şişlik gibi bulgularla hastalar sağlık kuruluşlarına başvurmaktayken; günümüzde ultrason, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme tekniklerinin yaygın kullanımları ile oldukça erken dönemde ve şikayete neden olmadan tanı konulmaktadır. Bu sayede nefron koruyucu cerrahi (parsiyel nefrektomi) ile böbreğin sağlıklı kısmının korunarak kitlenin çıkarılması artık oldukça yaygın yapılan bir cerrahi tedavi şeklidir. Robotik cerrahi sayesinde konusunda uzman hekimlerimiz ile açık cerrahiye gerek kalmadan hastanede kalış süresi kısalmakta, daha az ağrı ve kanama ile söz konusu tedaviler yüksek başarı ile uygulanmaktadır. Yine böbreğin korunamayacağı ve beraberinde lenf nodu tutulumu olan olgularda robotik cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahiye uygun olmayan hastalarda küçük kitleler için kriyoablatif tedaviler uygulanırken yine cerrahi tedaviye uygun olmayan vücuda yayılmış (metastatik) olgularda Tıbbi Onkoloji bölümü ile beraber hedefe yönelik ajanlarla immunoterapi gibi güncel tedavi protokolleri kurumumuzda uygulanmaktadır.

Büyük boyutlu böbrek kanserlerinin tedavisinde laparoskopik veya açık cerrahi ile nefrektomi ameliyatları da kurumumuzda yapılabilmektedir.

Testis Kanseri

Özellikle genç-orta yaş erkeklerde yaygın görülen testis kanserleri sıklıkla testiste ağrısız büyüyen kitle sonucunda başvururlar. Ultrason, tanı için önemli olmakla beraber kanda tümör belirteçlerinin araştırılması ve fizik muayene de önemlidir. Testis tümörü şüpheli olgularda vakit kaybetmeden testisin kasık bölgesinden (inguinal) çıkartılması ve patoloji sonucuyla beraber tüm vücudun yüksek kalitede bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi önerilir. Testis tümörleri sıklıkla sırttaki ana damarların (aort ve vena kava) komşuluğundaki lenf nodlarına yayılım (metastaz) gösterirler. Bu nedenli tanı aldıktan sonra takip ve gerekirse kemoterapi, radyoterapi ve lenf nodlarının çıkartılması gibi ek tedavilerin yüksek donanımlı merkezlerde yapılması uygundur. Söz konusu lenf nodlarının tutulumu var ise cerrahisi oldukça riskli ve güç olabilmektedir. Robotik cerrahi tecrübeli ellerde oldukça güvenli ve başarılı şekilde yapılabilmektedir. Kliniğimizde robotik cerrahi ile söz konusu lenf nodlarının kapalı yöntemle çıkartılması, onkoloji bölüm doktorlarımız ile de gerek kemoterapi gerekse radyoterapi ihtiyacı olan olguların tedavileri dünya standartlarında yürütülmektedir.

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi özellikle çocukluk çağı yaş grubundaki ürolojik problemlerle ilgilenen erişkin ürolojiden ayrı bir branştır. Sünnet, hipospadias, inmemiş testis, çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonları, işeme bozuklukları, enürezis nokturna (gece idrar kaçırma), mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları, böbrek çıkış (üreteropelvik bileşke) darlıkları ve vezikoüreteral reflü (mesaneden böbreklere idrar kaçışı) çocuk ürolojisinin başlıca konuları arasında yer alır. Ayrıca taş hastalıklarının minimal invaziv endoürolojik tedavileri (mikro-perkütan nefrolitotomi, ultra-mini perkütan nefrolitotomi, RIRS) kliniğimizde lazer enerji yöntemleri kullanılarak uygulanabilmektedir. Çocuk ürolojisinde medikal tedavilerin yanı sıra endoskopik cerrahi, laparoskopi ve robotik cerrahi de uygun vakalarda kullanılmaktadır. Robotik cerrahi çocuk ürolojisi ameliyatlarında önemli konfor sağlamaktadır. Yine çocuk ürolojisinde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve erişkin yaş öncesi böbrek rezervlerinin korunması için sintigrafik (MAG-3, DMSA) değerlendirilmelere ihtiyaç duyulmakla beraber kurumumuzun ilgili branş uzman hekimleri ile tüm tetkikler güvenli şekilde değerlendirilmektedir.