Tedavi Paketleri
11 Mart 2024

SAĞLIK TURİZMİNDE SUNULAN TEDAVİ PAKETLERİ 

1 - Genel  Cerrahi Paketi

Genel Cerrahi Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?
Ameliyatların yapılacağı organlar veya bağlı olduğu sistemler, tedavinin Genel Cerrahinin hangi bölümü tarafından yapılacağını belirler. Örneğin ameliyatla tedavi olması gereken endokrinoloji bölümü hastalarına tiroid bezi (guatr) ameliyatları yapılır. Genel Cerrahi, birden fazla farklı bölümle birlikte çalışmaktadır. Örneğin sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için yemek borusu (özofagus), ince ve kalın bağırsak, mide, rektum, karaciğer ve safra kesesi ameliyatları gibi işlemler Genel Cerrahi tarafından yapılmaktadır. Ameliyatlar açık veya kapalı olabilir. Sıklıkla kullanılan kapalı ameliyat yöntemlerinden olan endoskopik ve laparoskopik sistemler, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı ilerlemesine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, son dönemlerde hem doktorlar hem de hastalar kapalı ameliyat yöntemlerini daha fazla tercih etmektedir. Meme şikayetleri, kadınların ve bazı durumlarda erkeklerin de muzdarip olduğu önemli sağlık sorunları arasında yer alır.

Memede ortaya çıkan iyi veya kötü huylu oluşumların ameliyatla alınması, Genel Cerrahinin alanına girmektedir. Özellikle meme gibi takip sürecini de beraberinde getiren bazı durumlarda Genel Cerrahi, koruyucu hekimlik işlevini de yerine getirmektedir. Koruyucu hekimlik yöntemleriyle hasta takip edilerek ameliyata gerek kalmaksızın sorunun giderilmesi esastır.• Gastrointestinal Sistem
• Karın İçi • Sindirim Sistemi
• Cilt ve Yumuşak Doku Ameliyatları
• Meme Hastalıkları
• Endokrin Sistem
• Cerrahi Yoğun Bakım
• Travmatoloji
• Transplantasyon Cerrahisi
• Çocuk Cerrahisi
• Göğüs Cerrahisi
• Ortopedi ve Travmatoloji

Genel Cerrahi biriminin çalışma alanına giren hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

• Tiroid hastalıkları
• Apandisit
• Memede ağrı, şişlik, sertlik ya da acı hissi
• Karın bölgesinde ağrı ya da şişlikler
• Ortopedik sorunlar (kangren dahil)
• Hemoroid (basur)
• Kıl dönmesi
• İnce ve kalın bağırsak sorunları
• Karaciğer problemleri
• Mide
• Cilt problemleri (et beni, yağ bezesi)
• Büyük dışkıda kan görülmesi
• Karın ağrıları
• Sürekli tekrarlanan ishal ve kabızlık
• Sağ kaburga altında oluşan ağrı, baskı hissi ve sağ kürek kemiğine kadar uzanan ağrı Sağ omuz bölgesinde gerginlik hissi
• Göbek bölgesi ve çevresinde oluşan ağrı ve şişlik
• Kasık ağrısı ve kasıkta oluşan şişlik
• Acil vakalar
• Kazada yaralanma ve travmalar
• Safra kesesinde ağrı ve rahatsızlık
• Pankreas sorunları
• Kistler
• Cilt yüzeyinde oluşan ve alınması öngörülen benler
• Fistül


2- Ortopedi Paketi 

Ortopedistler eklemlerdeki, kemiklerdeki, bağlardaki, tendonlardaki, kas ve sinirlerdeki sorunların tanı ve tedavisiyle ilgilenir. Travma cerrahisi; düşme, kaza veya sportif aktiviteye bağlı ‘darbe’ yaralanmalarının tedavisini kapsamakta olup, kırıklar, burkulmalar, çıkıklar ve yumuşak doku zedelenmeleri genellikle bu kapsamda ele alınmaktadır.  Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, hastalara birçok alanda uzman desteği sunar ve spor yaralanması olan profesyonel sporculardan dejeneratif ve artrit sorunlar yaşayan kişilere kadar herkes kas-iskelet sistemiyle ilgili tüm sorunlarını bölüme danışabilir. Ortopedi ekibimiz, oldukça deneyimli doktorlarımızdan  ve röntgen, MR, ultrason ve BT gibi gelişmiş test ekipmanlarını kullanan uzman teknisyenlerden oluşmaktadır.

Modern ekipmanlar ve tıbbi cihazlarla donatılmış olan ameliyathanelerimizde, enfeksiyondan korunmak amacıyla en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır. Hastalarımızın ameliyat öncesi, sonrası ve takip döneminde gerekli egzersiz ve rehabilitasyon protokolleri ortopedik rehabilitasyon ekibimiz tarafından uygulanmaktadır. 

Hastanelerimizde, aşağıdaki gruplarda yer alan hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır:

  • Kas – iskelet sistemi travmaları: Kırık, çıkık, yumuşak doku zedelenmeleri
  • Omurga hastalıkları: Omurga deformiteleri (skolyoz, kifoz vb.), omurga dejeneratif hastalıkları vb.
  • Omuz ve dirsek hastalıkları: Rotator manşet hastalıkları, omuz instabiliteleri, spor yaralanmaları, omuz dejeneratif hastalıkları, dirsek kas ve tendon yaralanmaları (tenisçi dirseği vb.), dirsek dejenerasyonu
  • Diz eklemi hastalıkları: Menisküs yaralanmaları, diz bağ yaralanmaları (ön, arka çapraz bağ, yan bağ), patellofemoral eklem problemleri, kıkırdak yaralanmaları, diz dejeneratif hastalıkları, diz çevresi kas-tendon problemleri
  • Çocuk ortopedisi: Gelişimsel kalça displazisi (doğuştan kalça çıkığı), pes eqinovarus (çarpık ayak), serebral palsi, doğumsal ortopedik hastalıklar ve sendromlar, Perthes hastalığı vb.
  • Alt ve üst ekstremite şekil bozuklukları, boy kısalıkları
  • Kalça eklemi hastalıkları: Kalça dejeneratif hastalıkları, femoroasetabular sıkışma hastalığı, kalça displazisi, femur başı osteonekrozu, kalça çevresi kas ve tendon hastalıkları vb.
  • El ve el bileği: Kırıklar, tendon yaralanmaları, sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu vb.), tetik parmak, el eklemleri dejenerasyonu, eldeki doğuştan gelen hastalıklar, el tümörleri, tırnak problemleri vb.•
  • Ayak ve ayak bileği: Ayak ve ayak bileği travmaları (bağ yaralanmaları, kırık ve çıkıklar), aşil tendon kopmaları ve hastalıkları, düz tabanlık, eklem kireçlenmeleri, sinir sıkışmaları, ayak ve parmak deformiteleri (pes kavus, halluks valgus vb.), kıkırdak yaralanmaları (talus osteokondral lezyonu vb.), tırnak problemleri.

3- Kalp Damar Cerrahisi Paketi

Kalp Damar Cerrahisi, üzerinde çalıştığı alan olan kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisi için modern tıbbın tüm imkanlarından faydalanarak çözümler üretir. Her biri alanında uzman olan cerrahlarımız, hastaların bu süreci olabilecek en kolay şekilde atlatabilmeleri için gereken cerrahi müdahaleleri ve endovasküler yöntemleri uygularlar.

Kalp damar cerrahisi birimi, kalp hastalıklarının ve kalbin çalışmasını etkileyen üç damarda oluşan hastalıkların erken tanısıyla ve cerrahi tedavisiyle ilgilenmektedir. Modern tıbbın en gelişmiş imkanlarından faydalanılarak hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun cerrahi yöntemler belirlenir ve hasta sağlığına kavuşturulur.


Kalp Krizi: Sağlık sorunlarına yol açan bazı faktörlerin tetiklemesiyle birlikte kalp kasları tamamen oksijensiz kalabilir. Kalp krizi adı verilen bu durumda kalp kasındaki hücreler bir süre sonra ölmeye başlar ve geri döndürülemeyecek sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kalp Yetmezliği: Kalbe giden oksijen ve kan miktarının azalması, kalp kasının normal işlevlerini yerine getirememesine neden olur. Bu durum kalbin sağlıklı şekilde çalışmasını etkiler ve bir süre sonra kalp yetmezliğine yol açar.

Anjin: Göğüs ağrısı olarak da bilinen anjin, kalp kasının ihtiyaç duyduğu kan akışının azalması sonucunda ortaya çıkar. Hasta efor sarf ettiğinde göğüs ağrısı artar, dinlendiğinde birkaç dakika içinde geçer.

Hipertansiyon: Bilinen en yaygın kardiyovasküler hastalıklardan biri olan hipertansiyonun nedeni, kalpten vücuda pompalanan kan basıncının yükselmesidir. Hipertansiyon kalıtımsal bir hastalık olsa da, bazı durumlarda dış faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Pulmoner Hipertansiyon: Kalbin sağ tarafı sola kıyasla daha düşük basınçta çalışmaktadır. Kalbin sağ tarafının (sağ kulakçık ve sağ karıncık) pompaladığı kan akımına karşı olan basınca pulmoner basınç adı verilir. Basınçtaki artışa ise pulmoner hipertansiyon (PH) denir.

Damar Sertliği: Zaman içinde arterde biriken yağ ve kolesterol gibi zararlı atıklar arterlerin lümenini daraltır, hatta bazı durumlarda tamamen tıkar. Sıkışıklığın ciddi düzeyde olduğu alanda kan akışının azalması nedeniyle arterden beslenen alanın dolaşımı olumsuz yönde etkilenir.

Perikardiyal Effüzyon: Kalp sağlığını korumak amacıyla kalbin dış zarı olan perikard katmanları arasında bir sıvı salgılanır. Perikardiyal boşluk adı verilen bu alanda gerekenden daha fazla sıvı birikmesi halinde perikardiyal effüzyon oluşur.

Miyokardit: Miyokardit veya yaygın olarak bilinen adıyla kalp kası iltihaplanması, vücuttaki bir enfeksiyonun kalp kasına sıçraması neticesinde ortaya çıkar. Bu durumda kalp kası dış tehditlere karşı hassas hale gelir ve bu durum hastalıklara davetiye çıkarır.

Kardiyomiyopati: Kardiyomiyopati veya diğer adıyla kalp kası kalınlaşmasının nedeni, zaman içinde kalp kasının büyümesi ve kalınlaşmasıdır. Nefes darlığı ve ritim bozukluğu gibi etkilerinin dışında günlük hayatı da olumsuz yönde etkiler.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları: Kalp kapakçığında doğuştan veya sonradan oluşan bozukluklar olabilir. Sağlık açısından önemli riskler doğuran kalp kapakçığı hastalıkları belirli bir aşamaya geldikten sonra cerrahi müdahale ve düzenli takip gerektirir.

Aort Hastalıkları: Başta kalp olmak üzere vücudun birçok organına oksijen yönünden zengin kan ulaşmasını sağlayan aort damarı, anevrizma veya yırtılma gibi çeşitli sorunlar nedeniyle zarar görebilir; bu da hayatı tehdit eden ciddi sağlık problemlerine yol açar. Kalp damar cerrahisi alanına giren bu sağlık sorununu kalıcı olarak çözmek için cerrahi müdahale yapılması gerekir.

Kalp Tümörü: Tümörün görüldüğü organlardan biri de kalptir. Kalbin kendisinde tümör olabileceği gibi çevre dokulardaki tümörün kalbe yayılması da mümkündür. Kalp damar cerrahisinin ilgilendiği alanlardan biri de genellikle iyi huylu olan kalp tümörlerinin tedavisidir.

Kalp Damar Cerrahisi Biriminde Yapılan Uygulamalar

Koroner Bypass Ameliyatı

Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması veya daralması halinde kalbe yeterli kan pompalanamaz. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu sorun hayati tehlike yaratmaya başladığında tıkalı koroner damarları açmak mümkündür. Açık kalp ameliyatında, tıkalı damar vücudun başka bir yerinden alınan bir damarla (atardamar veya toplardamar) köprü oluşturularak onarılır. Uygulanan bu köprüleme işlemi neticesinde kan akışı normal durumuna döner.

Küçük Kesilerle Bypass için Damar Çıkarma

Bypass ameliyatı için vücudun diğer kısımlarından sağlıklı damarlar alınır. Gereken damarın kol veya bacaktan alınması amacıyla endoskopik yöntemler kullanılarak küçük kesiler açılır. Bu sayede önemli bir cerrahi işleme gerek kalmaksızın, bypassta kullanılacak damar vücuttan temin edilmiş olur.

Koroner Anjiyografi

Kalpteki koroner damarların kolaylıkla görüntülenebilmesi amacıyla anjiyografi uygulanır. Arterlere renkli boya gibi zararsız kontrast maddeler enjekte edilerek damarların net bir şekilde görülmesi sağlanır. Bu işlem, daralan veya tıkanan koroner arterlerin belirlenmesini sağlayarak tedavinin planlanmasına yardımcı olur.

El Bileğinden Anjiyo

Geleneksel anjiyo işlemlerinden daha basit ve daha hızlı olan el bileğinden anjiyo prosedürü lokal anestezi altında yapılır. Aşırı kilo nedeniyle damar bulmakta güçlük çekilen kişilerde bu yöntem kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları

Kalp kapakçığında doğuştan veya sonradan daralma ve yapısal bozukluk görülebilir. Kalbin kan pompalama fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyen bu şikayetlerin ortaya çıkması halinde kapakçığı onarmak veya değiştirmek için açık kalp ameliyatı yapılır. Kalp kapakçığı değiştirilecekse, mekanik kapakçık veya doku kapakçığı tercih edilir.

Aort Anevrizması Ameliyatı

Vücuda temiz kan pompalayan aort arterlerinde balon şeklinde büyümeler oluşabilir. Anevrizma adı verilen bu büyümeler bir süre sonra sağlığı tehlikeye atacak boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle aort anevrizmalarının bir uzman tarafından takip edilmesi, anevrizmanın büyüdüğü veya yırtılmanın olduğu hallerde derhal cerrahi tedaviye başvurulması gerekir.

Sol Ventrikül Anevrizmalarının Onarımı

Kalp krizi sonrasında kalbin sol ventrikül alanında kese benzeri büyümeler görülebilir. Kalbin kasılması esnasında, kalp her attığında pompalanan kanın bir kısmı bu kese içinde birikir ve dokulara pompalanan kan miktarı azalır. Kese içinde bazen pıhtı oluşabilir ve oluşan bu pıhtı beyne veya diğer organlara ulaşırsa ciddi klinik tablolarla karşılaşılabilir. Sol ventriküldeki anevrizma kalp yetmezliğine ve inmeye neden olabilir. Bu nedenle anevrizmanın oluştuğu yer anjiyografiyle tespit edilmeli ve cerrahi olarak onarılmalıdır.

Kalp Tümörlerine Yönelik Cerrahi Müdahaleler

Nadir görülse de, kalpte oluşan tümörler vücuttan cerrahi işlemle çıkarılmalıdır. İyi veya kötü huylu tümörlerin tedavisinde genellikle minimal invaziv yöntem kullanılır. Bu yöntemde meme ucunun altından küçük kesiler açılır ve küçülen tümör vücuttan çıkarılır.

Diğer organlara oksijen yönünden zengin kan taşıyan damarlara arter adı verilir. Bu damarlarda daralma ve tıkanma olması halinde bypass önerilmektedir. Bu işlem, koroner bypassta olduğu gibi, oksijen yönünden zengin kanın tıkalı kısmı aşarak taşınması ilkesine dayanır.

ABI Testi

Periferik arter hastalığı tanısı koymak amacıyla kullanılan Ankle-Brachial Index’te (ABI, Ayak Bileği – Kol Basınç Endeksi) bacaklara ve kollara tansiyon manşonu takılır. Bu sayede, kol ve bacak arterlerindeki periferik damar hastalıkları tansiyon ölçer gibi belirlenebilir.

4- Beyin Cerrahisi Paketi

Beyin ve Sinir Cerrahisi beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin, beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların, doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların, hidrosefali adı verilen ve beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının, bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının, kafa ve omurilik yaralanmalarının, beyin damarlarının tıkanıklıklarının, beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.