Hangi durumlarda hizmet sonlandırılır?
21 Ocak 2022

  • Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş,
  • tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla
  • görevli kişilerin bu konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektedir.

  •  Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi,
  • tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve
  • psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlamaktır.