Klinik Hakkında
12 Mart 2024

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Nedir?

Oftalmoloji, toplumda göz sağlığı ve hastalıkları olarak bilinen temel bir tıbbi bilim dalıdır. Oftalmolog ise bu bilim dalında uzman olan doktora denir. Oftalmolog doktorlar, tıbbi eğitimlerine ek olarak göz sağlığı ve hastalıkları alanındaki yılları boyunca süren ileri seviye eğitim, araştırma ve deneyim süreçlerini tamamlayarak bu unvanı kazanırlar. Bu sayede, göz sağlığını ilgilendiren tüm durumlarda hem klinik hem de cerrahi işlemleri uygulama yetkisine sahiptirler. Bununla birlikte, oftalmoloji alanındaki uzmanlıklarının ardından bu alan içerisinde yer alan aşağıdaki alt branşlarda yoğunlaşarak bu konularda daha ileri seviye çalışmalar yürütürler:
 • Glokom
 • Retina
 • Kornea
 • Pediatrik oftalmoloji
 • Oküloplastik cerrahi
Gözlerinizde ortaya çıkan çeşitli problemler, tedavi edilmediğinde daha ciddi sorunlara yol açabildiklerinden uzman bir göz doktoru tarafından değerlendirilmeye ihtiyaç duyar. Gözünüzü ilgilendiren aşağıdaki yakınmalardan herhangi birine sahipseniz, uzman bir göz doktoruna danışmayı ihmal etmeyiniz:
 • Net görememe
 • Çift görme
 • Görmede meydana gelen ani değişimler
 • Gözlerde yanma, batma, ağrı şikayetleri
 • Işık çakmaları
 • Anormal cisimler görülmesi
 • Göze yabancı madde kaçması
 • Kızarıklık

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri

Oftalmoloji bölümü, göz içerisinde bulunan tüm yapıların sağlığı ile ilgilendiği için görüntü ve fonksiyon analizi yapan kendine özgü tanısal yöntemleri uygular. Bununla birlikte, diğer tıbbi branşlar tarafından da kullanılan bazı testlerden faydalanabilir. Gözü etkileyen problemler, mümkün olan en kısa zamanda uzman bir oftalmolog tarafından incelenmelidir. Böylece uygun tedaviler yapılarak daha ileri sorunların önüne geçilebilir. Göz sağlığı ve hastalıkları bölümünde uzman doktor, öncelikle kişiye bazı sorular yönelterek aktif şikayetleri ve ek hastalıkları bakımından bilgi edinir. Ardından çeşitli optik cihazlardan faydalanarak muayeneyi gerçekleştirir. Muayene sırasında önce gözünüzün genel görünümü kontrol edilir. Ardından, görme fonksiyonunun değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bir takım testlere geçilir. Bu işlemlerin öncesinde veya sonrasında göz içi basıncı incelenir. Bunlar dışında, bireyin temel sorununa yönelik olarak bazı ek muayeneler de yapılabilir. Göz sağlığı ve hastalıkları bölümünde kullanılan tanı yöntemleri ise aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
 • Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Glokom hastalığının tanı ve izleminde yararlanılır.
 • Korneal Topografi: Gözün dış kısmında bulunan kornea tabakasının incelenmesini sağlayan bir testtir. Astigmat, keratokonus gibi hastalıkların değerlendirilmesinde uygulanabilir. Ek olarak göz operasyonları öncesinde de yapılabilir.
 • Anjiografi: Gözün arka yüzeyinde bulunan retina tabakasındaki dolaşımın incelenmesi için uygulanır. Diyabetik retinopati, dekolman ve makula dejenerasyonu gibi hastalıkların teşhisine yardımcı olur.
 • Pupil muayenesi: Toplumda göz bebeği olarak bilinen pupil kısmının muayenesidir. Bu işlem öncesinde, pupil genişliğinin sağlanması amacıyla bazı damlalar kullanılabilir. Böylece, muayene için elverişli bir pupil çapı elde edilir. Muayeneyi gerçekleştiren doktor, göz içerisindeki yapıları görüntüleyerek retina sağlığı hakkında bilgi edinebilir.
 • Refraksiyon testi: Bireyin, kendisinden belli bir uzaklıkta yer alan sayı, harf ve şekil gibi görüntüleri okumasının istendiği bir uygulamadır. Bunun için foropter (phoropter) adı verilen bir cihaz kullanılır. Foropter sayesinde doktor, cihaz üzerinde istediği mercek numaralarını seçebilir ve böylece kişideki görme bozukluğu derecelendirilebilir. Miyop, hipermetrop, astigmat gibi pek çok göz hastalığının değerlendirilmesinde faydalanılan bir tekniktir.
 • Biyomikroskop (Slit-lamp) muayenesi: Bu işlemde doktor ve hasta bir biyomikroskop etrafında karşılıklı otururlar. Gözün ön segment denilen konjuktiva , kornea iris ve sklera dokusu incelenir genişleyen pupil içerisine özel bir lens ile  cihazdan bir ışık doğrultulur. Doktor, bu ışık sayesinde aydınlatılan retina dokusunu mikroskop ile inceler. Böylece, kişide herhangi bir retinal hasarın olup olmadığı tespit edilebilir.
Görme alanı muayenesi: Göz tarafından algılanan görüş alanının sınırlarının belirlendiği bir incelemedir. Bu yöntemle glokom gibi bazı hastalıklar sonucunda meydana gelen görme alanı defektleri değerlendirilebilir.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Oftalmoloji branşı, göz ve görüş problemlerinin tümüyle ilgilenerek tanı ve tedavi süreçlerini yürüten bir tıbbi bölümdür. Gözünüzde veya görme kabiliyetinizde fark ettiğiniz bazı problemler, bir takım hastalıklar hakkında ipucu verebilirler. Tedavi edilmeyen durumlarda ise daha ileri sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, uzman bir göz doktoru tarafından uygun şekilde tedavileri gerekir. Aşağıda yer alan konularda ki tüm tetkik ve tedavi uygulamaları, göz sağlığı ve hastalıkları tarafından gerçekleştirilir:
 • Glokom: Göz içi basıncının normalden yüksek seyretmesi ile karakterize bir hastalıktır. Optik sinir hasarı oluşturarak görme yetisinin bozulmasına yol açabilir. 60 yaşından ileri bireylerde gelişen görme kaybının ise en sık sebebidir. Bu nedenle mutlaka tedavisi gereklidir.
 • Miyopi: Toplumda uzak görme bozukluğu olarak da bilinen bir tür refraksiyon kusurudur. Göz içerisine gelen ışığın retina tabakasına ulaşamadan daha erken bir noktada odaklanması sebebiyle oluşur.
 • Hipermetropi: Miyop hastalığının tam tersi şeklinde yakın görme bozukluğuna yol açan bir diğer refraksiyon problemidir. Göze yansıyan ışınların retina tabakasından daha ileri bir noktada odaklanması nedeniyle gelişir.
 • Astigmatizm: Çarpık veya bulanık görme şikayetlerine yol açan bir başka refraksiyon sorunudur. Gözdeki kornea ya da lens katmanlarındaki yüzey asimetrisi sonucunda oluşur.
 • Katarakt: Bulanık veya çift görme ile birlikte farklı görüş problemlerine neden olan bir hastalıktır. Göz içerisindeki lens kısmının sağlıklı bir biçimde ışığı geçirmesini engelleyen çeşitli anormallikler sebebiyle gelişir.
 • Presbiyopi: Gözün etraftaki cisimlere odaklanmasındaki zorluk şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle ilerleyen yaş sonucunda görülür.
 • Ambliyopi: Toplumda göz tembelliği olarak da bilinir. Çoğunlukla 7 yaşından küçük bireylerde gözlenir. Gözlerden birindeki işlevsel aksaklığa bağlı olarak diğer gözün tercih edilmesi şeklinde oluşur. Tedavi edilmeyen durumlarda ileri görme bozukluklarına yol açabilir.
 • Strabismus: Diğer bir adı da şaşılık olan bu hastalık, gözlerin hareketinden sorumlu olan kaslardaki koordinasyon bozukluğu sonucunda gelişir. Erken dönemde uygulanan tedavi sayesinde başarılı sonuçlar alınabilir.
 • Retina hastalıkları: Retina tabakası, göze gelen ışığı toplayarak sinirsel uyarıma dönüştüren özel hücreleri içeren bir yapıdır. Makula dejenerasyonu, dekolman, diyabet gibi çeşitli hastalıklar sebebiyle retina tabakası hasar görebilir. Bunun sonucunda ise görme bozuklukları gelişir.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde Uygulanan Tedaviler

Göz sağlığı ve hastalıkları bölümünde uzman doktorunuz, gerekli tanı yöntemlerini kullanarak yakınmalarınıza sebep olan temel problemi belirleyebilir ve bu sayede uygun tedavi konusunda sizi bilgilendirebilir. Göz sağlığı ve hastalıkları bölümü, cerrahi ve girişimsel olmayan yöntemlerin birlikte uygulanabildiği bir branştır. Hem klinik hem de cerrahi yönde sağlık hizmeti veren bu bölümde uygulanan temel tedavi yöntemleri ise şöyledir:
 • İlaç tedavisi: Konjonktivit, glokom gibi bazı hastalıklar için belirli göz damlalarının kullanılması gerekebilir. Göz damlalarına ek olarak oral veya parenteral formlardaki bir takım ilaçlar da tercih edilebilir.
 • Gözlük ve lens kullanımı: Miyopi, hipermetropi, astigmat gibi refraksiyon kusurlarının giderilmesi için doktorunuz, muayene sırasında belirlediği ölçü ve genişlikteki mercek veya lenslerin kullanımını önerebilir. Gözlük ve lens seçeneklerinden hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusunda ise doktro tavsiyeleri doğrultusunda kişiye özel olarak karar verilir.
 • Katarakt ameliyatı: Işığı geçirme kabiliyeti bozulan lens yapısının çıkarılarak yerine net görmeyi sağlayan yapay bir merceğin yerleştirildiği operasyon biçimidir.
 • Refraktif cerrahi: Miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi refraksiyon kusurlarının cerrahi tedavisidir. Bu sayede gözlük ve lens ihtiyacı ortadan kaldırılarak bireylerin net bir görüş kalitesine sahip olmalarına katkı sunulur.
 • Glokom operasyonu: Özellikle diğer tıbbi müdahalelere dirençli göz içi basınçlarına karşı etkili bir yöntemdir. Göz içerisindeki yüksek basınca sebep olan sıvının normal seviyelerde tutulabilmesi için açılan küçük yollar sayesinde ileri sağlık problemlerine karşı önlem alınır.
 • Retina dekolmanı ameliyatı: Retinadaki hasarlı bölgenin tekrar sağlıklı bir yapıya sokulması için yapılan operasyondur. Normal yerinden ayrılan retina dokusu, göz içine gönderilen bir sıvı yardımıyla eski konumuna getirilir. Bu sayede, dekolman sonucu ortaya çıkan görüş anomalileri de düzeltilir.
 • Strabismus operasyonu: Göz hareketlerinden sorumlu olan kasların cerrahi yolla düzeltildiği bir tedavi şeklidir. Şaşılık olarak da bilinen strabismus problemi bu yolla giderilir.
 • Dakriyosistorinostomi: Gözyaşı kanalının tıkanıklığı için uygulanan cerrahi bir işlemdir. Böylece gözyaşının normal akışı yeniden kazandırılır.
 • Blefaroplasti: Göz kapağındaki düşüklük, fazla deri ve yağ dokusu gibi sorunların giderilmesi amacıyla uygulanan bir operasyondur. Bu sayede kişilerin simetrik ve sağlıklı bir göz görünümüne sahip olmaları hedeflenir.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde Bulunan Sağlık Teknolojileri

Göz sağlığı ve hastalıkları bölümü, kendine özgü tanı ve tedavi araçları sebebiyle teknolojik gelişmelerden fazlasıyla yararlanır. Florence Nightingale Hastaneleri, göz sağlığı ve hastalıkları bölümü, en son teknolojileri bünyesine dahil ederek hizmet sunar. Bölüm içerisinde kullanılan sağlık teknolojilerinin bazıları ise aşağıdaki şekilde listelenebilir:
 • IPL (göz kuruluğu tedavisi)
 • YAG lazer
 • Argon lazer
 • Göz içi akıllı lens uygulaması
 • Katarakt tedavisinde fako teknolojisi
 • Göz ultrasonu
 • Fundus floresans anjiyografi
 • Optik koherens tomografi
 • Pediatrik otorefraktometre
 • Cornea topografisi
 • Optik biometri
 • Pakimetri 
 • Bilgisayarlı görme alanı
 • NFA sinir lifi analizi
 • Vitreoretinal cerrahi

Göz Sağlığım İçin Neden Florence’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, uluslararası standartlarda ve en güncel tıbbi literatürü takip ederek hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Bu kapsamda, göz sağlığı ve hastalıkları bölümü olarak uzman kadromuz ve teknolojik altyapımız çerçevesinde en uygun tedavi yaklaşımlarını hayata geçiren bir anlayışına sahibiz. Oftalmoloji alanında gelinen son tedavi yöntemleri ile bireylerin en doğru biçimde sağlık hizmeti almasını hedefleyen ekibimiz, alanındaki başarıları ile öncül bir konumdadır. Herhangi bir göz yakınması ile hastanelerimize başvuran kişiler, tanıdan tedaviye kadar olan tüm süreçte bünyemizdeki olanaklardan yararlanırlar. Tüm tıbbi branşları tek bir merkezde toplayan hastanelerimiz sayesinde ise tüm tetkik ve işlemler aksatılmadan sürdürülür. Ek olarak, bütüncül bir bakış açısı ile bireylerin aktif problemlerinin yanı sıra genel sağlık durumlarının da korunmasına yönelik çalışılır.

Florence Göz Sağlığı ve Hastalıkları Ekibimiz

Göz sağlığı ve hastalıkları ekibimiz, alanında uzman doktorların ve diğer sağlık personellerinin takım halinde çalıştığı geniş bir kadrodan oluşur. Doktorlarımız, oftalmoloji alanındaki uzmanlıklarına ek olarak göz hastalıklarındaki çeşitli alt branşlarda da ileri seviye çalışmalarda bulunurlar. Bu sayede, her tür göz hastalığının o alanda üstün düzeyde bilgi ve deneyime sahip doktorlar tarafından tedavi edilmesi amaçlanır.