Radyoloji Birimi Cihaz Durumu
20 Haziran 2022

RADYOLOJİ BİRİMİ CİHAZ DURUMU

Cihaz Adı

Adet

Açıklama

MR cihazı

1

Demirbaş Cihaz

Tomografi Cihazı

1

Demirbaş Cihaz

USG Cihazı (Sadece Radyoloji )

2

Demirbaş Cihaz

Röntgen Cihazı

3

3 Adet DR

Mobil Röntgen Cihazı

2

1 Adet DR

C kollu Skopi Cihazı

1

Demirbaş Cihaz

Kemik Dansitometre

1

Demirbaş Cihaz

Mamografi Cihazı

1

Demirbaş Cihaz