T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Hakkari Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Hakkari Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ketem

Güncelleme Tarihi: 23/11/2018

KETEM Nedir?

(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)

KETEMler "Erken teşhis hayat kurtarır!" prensibiyle yola çıkarak meme, serviks (rahimağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir.

KETEMler toplumun kanser ve kanserde erken teşhis ile taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde erken teşhis ve toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek, bulunduğu ilde kanser kontrolünde etkin rol almak, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir ve erken yakalanabilir kanserlerin morbidite ve mortalitesini azaltmak amacıyla kurulmuştur. Bu merkezlerde kanserden korunma ve tarama yöntemleri hakkında özel eğitim verilmiş olan pratisyen hekimler, konsülte uzman hekimler, hemşire, ebe, röntgen ve laboratuar teknisyeni, tıbbi teknologlar ve tıbbi sekreterler görevlendirilmektedir.

Tarama kapsamında yürütülen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

KETEM hizmetlerinin büyük bir bölümünü farkındalığı sağlamak amacıyla düzenlenen Halk Eğitimleri ve Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini içermektedir.

KETEMlerin en önemli amaçları toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirerek kanserden korunmayı ve taramaları gerçekleştirmektir.

KETEMlerde hizmetler, serviks ve meme kanserleri için yürütülen taramalar çeşitli yöntemlerle (mektup, telefon..) kadınlarımızın davet edilerek gerekli muayene ve testlerin yapılması şeklinde devam etmektedir. Ayrıca  KETEMlerobezite ve beslenme konularında toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yanında taramalara da  önemli katkı sağlamaktadır.

Böylece vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürerek ileriki yıllarda kansere yakalanma riskleri azaltılabilmektedir.

Kanser Taraması Nedir?

Kanser taraması, kanseri, tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayene yapılmasıdır. Tarama yöntemleri hastalığın başlaması ile hastalığın görünür bir belirti verdiği ana kadar olan süreçte uygulanır.

Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır. 

Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle, etkin olduğu kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.

KETEMlerde yürütülen kanser tarama hizmetleri aşağıdaki gibidir:

1) Ulusal Meme Kanseri Tarama Standartları  :

a- 40-69 yaş grubu kadınlar hedef gruptur.

b- Mamografi çekimi ile meme kanseri taraması yapılır.

c- Taramanın aralığı 2 yıl olmalıdır.    

2) Ulusal Serviks (Rahimağzı) Kanseri Tarama Standartları:

a- 30-65 yaş grubu kadınlar hedef gruptur.

b- Smear ve HPV Testi  ileserviks kanseri taraması yapılır.

c- Smear taramaları 5 yılda bir tekrarlanmalı, son iki testi negatif (normal) olan 65 yaş kadınlarda tarama sonlandırılır.

 3) Ulusal Kolon (Kalınbarsak) Kanseri Tarama Standartları :

a- 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler hedef gruptur.

b- “Gaitada Gizli Kan Testi” (GGK)  ile kolon kanseri taraması yapılır.

c- 2 yılda bir test tekrarlanmalıdır.

d- 10 yıl arayla kolonoskopi tetkiki yapılmalıdır.